Yapımcı Belgesi

Yapımcı belgesi nedir?

Yapımcı belgesi Bakanlık tarafından sinema ve müzik eseri yapımcıları ile bilgisayar programı üreten ve ithal eden yapımcılara verilen ve üzerinde yapımcı kodu taşıyan belgedir.

Yapımcı belgesinin yasal dayanağı nedir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13.maddesi

5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanununun 15.maddesi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik
 

Yapımcı belgesi başvuruları nasıl yapılır?

Yapımcı belgesi taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan Online İşlemler - Yapımcı Belgesi Başvuruları” linkinden giriş yapılmak suretiyle TEHAKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve bunu takiben başvuruda ibrazı zorunlu belgelerin ilgili başvuru makamına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yapımcı Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 

            GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ

(Sinema/Müzik Eseri)

(1 yıl geçerli)

1) Başvuru dilekçesi        

2) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)

3) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)

4) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi

         GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ

(Sinema/Müzik Eseri)

           

 

1) Başvuru dilekçesi

 

2) Geçerlilik süresi sona eren Geçici Yapımcı Belgesi

3) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)

4) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)

5) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi

          YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ

(Sinema/Müzik Eseri)

(5 yıl geçerli)  

I- Ticari İşletmeler için:

1) Başvuru dilekçesi  

2) Kayıt-tescil belgesi (Sinema eserleri için 1 adet/Müzik eserleri için 2 adet)

3) Daha önce aldığı Geçici Yapımcı Belgesi

 

II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:

1) Başvuru dilekçesi

2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)

          YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ

(Sinema/Müzik Eseri)

           

I- Ticari İşletmeler için:

1) Başvuru dilekçesi       

2) Ticaret odası faaliyet belgesi

3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi

II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:

1) Başvuru dilekçesi

2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)

3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi

 

Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği