ASİTEM Kuruluşu: 2012
ASİTEM

DENETLEME KURULUMUZ

E. Rasim KARAÇAM

Denetleme Kurulu Başkanı

Yasin HÜNEREL

Denetleme Kurulu Üyesi

Özay YILDIRAN

Denetleme Kurulu Üyesi

Merve ÜRGEN

Denetleme Kurulu Üyesi

Gökhan ÖZTÜRK

Denetleme Kurulu Üyesi

Önder KARAPINAR

Denetleme Kurulu Üyesi