ASİTEM Kuruluşu: 2012
ASİTEM

TEKNİK BİLİM KURULUMUZ

Sinan UZUN

Teknik Bilim Kurulu Başkanı

Sinan GÖKSAN

Teknik Bilim Kurulu Üyesi

Özgür Fırat KINAY

Teknik Bilim Kurulu Üyesi

Alp Kamber

Teknik Bilim Kurulu Üyesi

Hüseyin ŞALIŞ

Teknik Bilim Kurulu Üyesi

Ahmet SÜNER

Teknik Bilim Kurulu Üyesi