ASİTEM Kuruluşu: 2012

UNCTAD Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı